All thоse sales! / Ах, тези разпродажби!


It’s the last days before the summer sales hit Paris shopping centеrs. This is the time of the year when the crowds are impossible and not only that parisians go out shopping, but also all the tourists who are in the city have the chance to bring something cheap from the fashion capital. I’ll be honest, of course I like sales too, because I’m a normal reasonable person and I prefer to pay cheaper, especially for clothes – something that changes so fast. So I’ve passed before trough some malls in the peak of the sales and what I saw was really ugly. I think I already mentioned it somewhere – that there is absolute disorder everywhere, the staff in the shops have so much work that they can’t give a proper service to anyone. It’s complete mess everywhere! And if you are not prepared, you will never survive in this fight. As I am comparing to Bulgaria, I can only advice people from Western Europe to move there for this time of the year. What you will loose is probably a little money, as there we don’t have such big discounts and they don’t start at the same time for all the brands. So… if you go shopping the first days of the sale, you’ll probably have some 30% discount. What is great is that most Bulgarians don’t care at all about sales as they can’t afford to go to a brand shop, no matter if it’s sale or no sale time. This makes it much calmer than in France or Italy, for example. No crowds of tourists, great weather, a little hot maybe, but you could combine your shopping trip with a slight holiday on the Black Sea. And the most important – no queues in the shops! That’s the thing I love the most. I’m afraid, we’ll have to wait for years until we have queues in Zara, for example (as long as thоse in Paris).

OK, I’m writing this for those of you who want to shop in Paris. It is always a deal for Bulgarians, because we go visit the city of love, we make some cheap shopping and it’s kind of paying for the holiday, as the same things would cost more in Bulgaria.

The important thing I have to say is 27! 27th of June is the opening day of the sales in Paris. And as it is the last moment before the madness, here’s what you have to do in order to be prepared and to be able to grab exactly what you need, to not get lost in the crowd and not loose your time, while hesitating what to buy or hanging on the queue for hours.

1. Go out during these last several days and just note the things you like as well as the brands.

2. Try on everything and make record of the sizes – this is very important, because when the sales start, you won’t need to stand in the queue for the fitting rooms as you already know it the clothes fit you.

3. Once you’re sure about the brands, you can check where else they have stores and choose those ones which are far from the central parts of Paris – the best is if they have a store somewhere in the suburbs as there will be less tourists for sure.

4. Don’t go by car – try to use the public transport or walk, because finding a parking place at that time is a real challenge. Ask a friend to help you with the bags once you’ve finished shopping (it’s better if they have a car).

5. Put on some comfortable shoes, there’s gonna be a lot of walking.

Anyway, if you are not so keen on being in and just want to change your wardrobe, but you’re lazy and don’t want to do all these steps in advance, you can go at the end – the sales finish at the end of July, so there will be enough time. The question is will there be nice things left and if yes, will they be your size. This is the tricky part. But if you are lucky enough, go ahead! Forget about the sales and live your life! ;)

Последни дни преди летните разпродажби да ударят Парижките търговски центрове. Това е времето от годината, когато тълпите са невъзможни и не само, че жените се втурват на пазар, а и купищата туристи, които са в града се възползват от шанса да си купят нещо евтино от столицата на модата. Да си призная, аз също си падам по разпродажбите, защото като един нормален разумен човек, предпочитам да плащам по-евтино, особено когато става въпрос за дрехи – нещо, което се мени толкова бързо. Така че съм минавала преди през някои от моловете в пика на разпродажбите и това, което съм виждала, изобщо не е приятно. Навсякъде е пълен хаос, персоналът в магазините е толкова натоварен, че за качествено обслужване на клиентите не може да става и дума. Бъркотия и лудница навсякъде! И ако не сте подготвени, не бихте могли да оцелеете в тази битка. Сега, като сравнявам с България, единствено мога да препоръчам на хората от Западна Европа да посетят страната в този период. Това, което вероятно бихте изгубили, са малко пари, тъй като ние нямаме чак такива намаления и те не започват по едно и също време за всички магазини. Така че ако отидете в първите дни от разпродажбите, вероятно ще се възползвате от намаление от 30%. Добрата страна е, че на повечето българи не им пука за намаления, тъй като по принцип не могат да си позволят да пазаруват маркови дрехи – без значение дали са в разпродажба или не. Това означава, че пазаруването е доста по-спокойно занимание отколкото във Франция или Италия, например. Няма тълпи от туристи, страхотно време, е, може би малко горещо, но винаги можете да го комбинирате с една лека почивка на Черноморието. И най-важното – никакви опашки в магазините! Това е нещото, което ме радва най-много. Страхувам се, че ще трябва да чакаме с години докато натрупаме опашки в Зара, например (дълги колкото тези в Париж).

Добре, пиша това за тези от вас, които искат да пазаруват в Париж. Това винаги е един добър начин за българите, защото с едно идване имат възможност да посетят града на любовта и да направят един евтин шопинг, с който да си платят един вид пътуването, тъй като същите покупки биха били по-скъпи в България. 

Важното, което трябва да кажа е 27! На 27-ми юни се откриват всички разпродажби в Париж. И тъй като е последният момент преди тази лудост, ето какво трябва да направите, ако искате да сте подготвени и да грабнете точно това, което искате, без да се лутате в тълпите и да си губите времето в чудене или във висене на опашката пред пробната в продължение на часове.

1. Разходете се по магазините тези няколко последни дни и набележете нещата, които харесвате, както и марките.

2. Пробвайте всичко и запишете кои размери ви пасват – това е много важно, защото когато разпродажбите започнат, няма да има нужда да висите на опашки, тъй като вече ще знаете кои номера ви стоят добре.

3. След като сте сигурни от кои марки ще пазарувате, проверете къде другаде имат магазини и се насочете към онези от тях, които са извън централен Париж, най-добре някъде в предградията, тъй като там туристите са значително по-малко.

4. Не отивайте с кола – опитайте да се придвижвате с публичен транспорт или пеш, тъй като намирането на паркомясто по това време е истинско предизвикателство. Уговорете се с приятел/ка,  да ви помогне с багажа когато свършите с шопинга (най-добре е да има кола).

5. Носете удобни обувки, защото ще пада голямо ходене.   

Ако все пак не сте чак толкова навити да изглеждате модерно, а просто искате да си подмените гардероба, но ви мързи да изпълнявате всички тези стъпки, просто отидете на края – разпродажбите продължават до края на юли, така че време ще има предостатъчно. Въпросът е дали ще са останали хубави неща и ако да, дали ще са във вашия номер. Това е тънката част. Но ако сте късметлии, да не ви пука! Забравете за разпродажбите и си живейте живота! ;)

Photos: Stefany

 

What do you think about this?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s